Ponieważ obecnie ponad połowa osób na egzaminie praktycznym na prawo jazdy, uzyskuje wynik negatywny, pojawił się pomysł Ministerstwa Infrastruktury wprowadzenia zmian w przygotowywaniu młodych kierowców do samodzielnej jazdy samochodem.

Zmiany te, umożliwiłyby kandydatowi na kierowcę, prowadzenie samochodu (po realizacji 30 godzin szkolenia praktycznego wraz z instruktorem nauki jazdy) tylko pod kontrolą rodzica lub opiekuna prawnego.

Pojazd w którym poruszałby się kandydat na kierowcę musiałby posiadać dodatkowe lusterka i mógłby poruszać się po wszystkich drogach oprócz autostrad i dróg ekspresowych. Takie ćwiczenie umiejętności mogłoby trwać rok lub więcej zanim kandydat na kierowcę przystąpiłby do egzaminu państwowego.

Pozostaje tylko czekać i obserwować czy pomysł zostanie wdrożony w życie.

Opracowano na podstawie artykułu

Od 10 kwietnia 2021 roku do taryfikatora dopisano mandat za podróż w niebezpiecznych warunkach. W art. 117 Kodeksu wykroczeń (niespełnianie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku), dodano drugi paragraf. Możemy w nim przeczytać (art. 117 §2):

Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Tej samej karze - tu musimy wrócić do paragrafu 1, który brzmi:

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

W myśl nowych przepisów, za brud w samochodzie lub busie, policjant może ukarać kierowcę mandatem od 100 do 250 zł. Jeżeli nie przyjmiemy mandatu to policjant ma prawo skierować wniosek o ukaranie do sanepidu, wtedy kara może wynosić od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Wyjątkiem od tego wykroczenia jest kierowanie pojazdem osobowym, w którym nie są świadczone usługi przewozowe.

Według nowelizacji ustawy "Prawo o ruchu drogowym" od 1 czerwca 2021 policja, będzie mogła karać kierowców, nie zachowujących minimalnej dozwolonej odległości między pojazdami.

Odległość ta, to wartość połowy aktualnej prędkości pojazdu, która została wyrażona w metrach.

Przykładowo, kierujący poruszający się po polskich autostradach z prędkością 120 km/h powinien utrzymać odległość co najmniej 60 metrów od jadącego przed nim pojazdu. 

Obecnie w Polsce, Głowny Urząd Miar, nie zalegalizował jeszcze żadnego urządenia, które mierzyłoby aktualną prędkość i dystans między pojazdami, zatem pomiar przeprowadzony przez policjanta nie będzie stanowił dowodu.

Pozostaje pytanie, czy aktualne urządzenia pomiarowe z których na codzien korzysta policja zdążą otrzymać pozytywną legalizację przed 1 czerwca 2021 roku.

Nadchodzą zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany te mają dotyczyć podniesienia kar finansowych, nawet dziesięciokrotnie, za świadome zanieczyszczanie drogi lub chodnika. Nowe kary najprawdopodobniej będą zamykać się w przedziale od 300 do 5000 zł grzywny za czyny popełnione na podstawie art. 145 Kodeksu wykroczeń. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska podniesienie kar ma również skutecznie zniechęcić kierowców do wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów czy innych rzeczy podczas jazdy. Co ważne, również podczas postoju, jeżeli z auta wydobywać się będzie płyn chłodniczy czy olej to w takiej sytuacji, kierowca może zostać ukarany nie tylko grzywną ale będzie zobowiązany do usunięcia szkody. Przykładowo, przy dużym wycieku oleju łatwiej będzie kierowcy wynająć firmę usuwającą szkodę niż samodzielnie, przy pomocy specjalnego sorbentu, usuwać plamy znajdujące się na ulicy a potem jeszcze go utylizować.

O zatwierdzeniu Nowelizacji będziemy informować.    

W grudniu pisaliśmy o tym, że pojazdy napędzane LPG będą uprzywilejowane i będą mogły wjeżdżać do stref czystego transportu. Niestety, rząd zmienił plany i planowany zapis został wycofany z projektu ustawy o elektromobilności. Musimy zatem czekać na ostateczne brzmienie projektu ponieważ, jak widać cały czas ulega ona modyfikacji.

Strona 1 z 16

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI