Autobusy MZK w Warszawie mają zamontowane blokady alkoholowe. Każdy kierowca komunikacji miejskiej aby rozpocząć pracę musi wykonać test. W czasie pracy kierowcy muszą mieć świadomość że po każdym dłuższym postoju aby ruszyć autobusem należy ponownie wykonać test. Firma zobligowała również kierowców do poddania się testowi przy każdorazowej zmianie prowadzącego pojazd. Czynności te najpewniej zostały wdrożone w związku z kilkoma tragicznymi wypadkami autobusów miejskich, jak również z sytuacją gdzie pasażer zawiadomił odpowiednie służby informując, że kierowca jest w stanie nietrzeźwym. Jak się okazało kierowca ten, miał 2 promile alkoholu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym zakłada większy nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje diagnostyczne. Ma to związek z unijną dyrektywą 2014/45/UE. Przepisy mają wejść w życie od stycznia 2021.

Co się zmieni?

Stacje diagnostyczne zostaną zobowiązane, aby dokonać dodatkowego wyposażenia stacji. Urządzenia będące na stacji diagnostycznej będą podlegały okresowym przeglądom stanu technicznemu. Diagnosta będzie miał obowiązek stworzyć dokumentacje zdjęciową pojazdu, który był na przeglądzie. Zostanie wprowadzony system szkolenia diagnostów. Zostanie skierowany organ, który będzie nadzorował przedsiębiorców prowadzących kursy dla diagnostów. Diagności będą podlegali szkoleniom wstępnym i okresowym. Nadzór nad przedsiębiorcą posiadającym stacje diagnostyczną będzie miał starosta. Nadzór nad diagnostami będzie miał Transportowy Dozór Techniczny.

Cel zmian

Zmiany mają na celu podniesienie kwalifikacji diagnostów i wyeliminowanie pojazdów z ruchu drogowego w złym stanie technicznym, a za tym powinno się poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach oraz zmniejszyć negatywne działanie pojazdów na środowisko.

Od dnia 10 października, w związku ze stanem epidemiologicznym w kraju, wprowadzono w całej Polsce żółtą strefę i tzw. politykę "Zero tolerancji".

Jest to obowiązek zasłaniania przez wszystkie osoby ust oraz nosa w strefie publicznej, z którego zwolnione mogą tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Kary. Łamiących obowiązujące zasady, funkcjonariusz będzie mógł pouczyć, nałożyć mandat, lub złożyć wniosek o ukaranie bądź wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postepowania administracyjnego. W momencie odmowy przez ukaranego przyjęcia mandatu zostanie  skierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowy wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do Inspekcji Sanitarnej. Mandat to kwota do wysokości 500 zł, grzywna w sądzie to kwota do 5 tys. zł. Największa karę może nałożyć sanepid. Jest to kara w wysokości do 30 tys. zł.

W samochodzie, podczas jazdy, osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, nie mają obowiązku zakładania maseczek. Nie ma też tego obowiązku kierowca jadący samotnie.  W każdym innym wypadku, zarówno pasażer jak i kierowca, muszą jechać w założonych maseczkach. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w środkach komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego (np. taksówki).

Wnioski. Wszystkim opłaca się przestrzegać obowiązku zakrywania nosa i ust, zachowania właściwego dystansu i przestrzegania środków higieny osobistej.

Decydując się na jazdę motocyklem jesienią musimy pamiętać o zmianach pogodowych jakie następują w ciągu doby oraz o szybszym zmroku niż latem. Motocyklista musi się odpowiednio ubrać gdyż temperatura jest niższa i w drugiej części doby szybko się obniża. Ubranie powinno być kilku warstwowe jak również dobrze jest zastosować bieliznę termoizolacyjną. Ubiór motocyklisty nie powinien w żadnym wypadku krępować ruchów. Biorąc pod uwagę krótki dzień stosujmy kamizelki odblaskowe jak i wszelkiego typu elementy odblaskowe. Motocyklista musi brać pod uwagę warunki atmosferyczne jak również ich zmienność np. liście na jezdni, mokra nawierzchnia, szybko obniżająca się temperatura, deszcz, mgła a czasami nawet oblodzenie. Kierujący motocyklem powinien częściej odpoczywać, zwracać uwagę aby nie zmarznąć oraz posiadać ciepłe napoje oraz drobny posiłek.

Pamiętajmy, że nic podczas jazdy motocyklem nie zastąpi nam zdrowego rozsądku.

Wszystkie te pytania stały się dzis aktualne, ponieważ wraz z rekonstrukcją rządu zlikwidowano sześć resortów w tym Ministerstwo Cyfryzacji.

Podczas konferencji prasowej w Brukseli pan Premier Mateusz Morawiecki, powiedział  - Dział "informatyzacja" trafi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (…) Chciałbym powierzyć te zadania dotychczasowemu ministrowi cyfryzacji Markowi Zagórskiemu. (…) Chcemy, aby to Marek Zagórski dalej zmieniał administrację publiczną na administrację cyfrową.

Dodatkowo kompetencje resortu cyfryzacji mają zostać przeniesione do nowego resortu – Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostaje pytanie, jakie będą dalsze losy aplikacji mObywatel i cyfrowych odpowiedników prawa jazdy i karty pojazdu? Jak dalej będzie się rozwijać Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)? 

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI