KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Kogo dotyczy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, aby pracować jako kierowca zawodowy należy posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz odpowiednie uprawnienia wymienione w Ustawie – tzw. wpis kodu 95.

Szkolenia nie dotyczą osób, które kierują pojazdami:

 1. dla których wymaganie jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B oraz B+E,
 2. których konstrukcja nie pozwala na poruszanie się z prędkością większą niż 45 km/h,
 3. wykorzystywanymi przez Siły Zbrojne,
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej bądź jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 5. które są poddawane testom drogowym, prowadzonym przez producentów w celu rozwoju technicznego pojazdów, jednostek badawczo – rozwojowym lub uczelni wyższych,
 6. których przejazd odbywa się bez osób bądź ładunku – gdy przejazd wykonywany jest w celu naprawy lub konserwacji, bądź na trasie z miejsca zakupu lub odbioru,
 7. wykorzystywane są w sytuacjach zagrożenia lub są przeznaczone do akcji ratunkowych,
 8. wykorzystywane są do nauki jazdy osób, ubiegających się o prawo jazdy określonej kategorii, szkolenia osób posiadających prawo jazdy lub które wykorzystuje się do przeprowadzania egzaminu państwowego osób ubiegających się o prawo jazdy,
 9. wykorzystywane są do użytku osobistego w przewozie drogowym osób bądź rzeczy.

 

Podstawa prawna:
Art. 39a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2017 roku poz. 2200)

 

Dla kierowców zawodowych przewidziane są następujące kursy:

 • szkolenie okresowe
 • kwalifikacja wstępna
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Wybór właściwego szkolenia zależy od wieku kierowcy i terminu uzyskania uprawnień w zakresie kat. C lub D.

Do każdego rodzaju szkolenia wymagany jest Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)

 

Dla kogo jakie szkolenie?

 

 • Szkolenie okresowe odbywają osoby, które uzyskały:
  • uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C przed 10 września 2009 roku
  • uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. D przed 10 września 2008 roku
  • wpis do prawa jazdy kodu 95 i upływa jego terminem ważności w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

 

 • Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób, które chcą wykonywać przewóz drogowy rzeczy lub osób, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiednio kat. C lub D. Aby uczestniczyć w szkoleniu należy:
  • mieć ukończone 18 lat dla przewozu drogowego rzeczy
  • mieć ukończone 21 lat dla przewozu drogowego osób

 

Podstawa prawna:
Art. 9. Ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2017 roku poz. 978)

 

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla osób, które mają ukończone:
  • 21 lat – w przypadku prawa jazdy kategorii C
  • 21 lat – w przypadku prawa jazdy kat D na trasie nie przekraczającej 50 km
  • 23 lata – w przypadku prawa jazdy kategorii D

Podstawa prawna:
Art. 9. Ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
​(Dz. U. z 2017 roku poz. 978)

 

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie dla osób, które nie osiągnęły minimalnego wieku:
  • 21 lat dla kat. C i zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego przewidzianego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E oraz uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego,
  • 24 lat dla kat. D i zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego przewidzianego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E oraz uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego.

 

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca przeznaczona jest dla osób, które osiągnęły minimalny wiek:
  • 21 lat dla kat. C i zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego przewidzianego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E oraz uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego
  • 24 lat dla kat. D i zrealizowały kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej z zakresu bloku programowego przewidzianego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E oraz uzyskały pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego

 

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI