Nowość!

Zachęcamy do pobrania na telefon aplikacji: Codex - Prawo jazdy kat. B.

Aplikacja jest darmowa, mobilna i służy do przygotowanie się do teoretycznej części egzaminu na kat. B.

Nauka i prawo jazdy w Krakowie

kategorie, kwalifikacje, szkolenia, warsztaty, kursy, ADR, HDS, wózki, badania psychologiczne.


CENOWE PROMOCJE!!!

Prawo jazdy

Motocykl
Yamaha MT07

(kat. A)

Cena: 2690 zł

 

Kwalifikacje

Kurs na przewóz
drogowy rzeczy / osób

(kwalifikacja wstępna przyspieszona)

Cena: 2990 zł

 

Kursy specjalistyczne

Kurs
HDS

(hydrauliczny dźwig samochodowy)

Cena: 800 zł

 

Prac. psychologiczna

Badania
psychotechniczne

(badania dla kierowców)

Cena: 150 zł

 
Image

Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa

to projekty oferujące dofinansowanie do szkoleń w postaci bonów szkoleniowych, które skierowane są do osób indywidualnych.

Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
Biuro Projektu - Kraków pl. Na Stawach 1
tel. 12 619 84 55

----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresaci projektu to osoby, które:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • są związane z Małopolską (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).


Osoby w przedziale wiekowym od 18 – 25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo
----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o dofinansowaniu znajdziesz na stronie: 
     https://www.pociagdokariery.pl
2. Zgłoś się do projektu poprzez formularz zgłoszeniowy:
     https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
3. Zarejestruj się na stronie Bazy Usług Rozwojowych: 
     https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
4. Podpisz umowę z WUP. 
5. Zamów bony poprzez https://kierunek.pociagdokariery.pl/bony i wpłać wkład  
    własny.
6. Zapisz się na szkolenie logując się w Bazie Usług Rozwojowych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Szczegółowe informację na temat szkoleń realizowanych przez OSK CODEX w ramach projektu pod numerem telefonów: 12-413-00-11, 508-868-877.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 • to projekt oferujący dofinansowanie do szkoleń w postaci bonów szkoleniowych dla małopolskich przedsiębiorców, którzy mogą podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz swoich pracowników
 • z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej.
 • projekt realizowany jest w subregionie Krakowski wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiaty: miechowski, krakowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki).
 • w ramach projektu można uzyskać do 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego
Szczegółowe informację na temat szkoleń realizowanych przez OSK CODEX w ramach projektu pod numerem telefonów: 12-413-00-11, 508-868-877.

Projekt Łap Skilla

Projekt Łap Skilla

Od dnia 03.01.2023 uruchomiono kolejną turę rekrutacji, która potrwa do 28.02.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. 
Więcej znajdziesz na stronie: Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)


Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1000 osób.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:
a) ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat;
b) są osobami pracującymi;
c) mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
d) posiadają niskie dochody;
e) posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
 
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020,
1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1

Okres realizacji: 01.10.2020-30.06.2023 r.

 • OSK CODEX POSIADA STATUS SUPER OSK

  tytuł przyznawany najlepszym ośrodkom w Polsce, potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań przewidzianych Ustawą o Kierujących Pojazdami

 • PRAWO JAZDY METODĄ TRADYCYJNĄ I E-LEARNINGOWĄ

  na kategorię AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D a także jazdy doszkalające przed egzaminem i jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

 • SZKOLIMY INSTRUKTORÓW

  prowadzimy warsztaty i kursy dla kandydatów na instruktorów

 • PRZEPROWADZAMY KWALIFIKACJE I KURSY ZAWODOWE

  miedzy innymi kwalifikacje, kurs przewozu osób i rzeczy, szkolenia ADR, szkolenia HDS, kurs operatora wózka widłowego.

 • POSIADAMY PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

  przeprowadzamy badania psychologiczne: dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, dla kierowców zawodowych, dla operatorów wózków widłowych i innych urządzeń budowlanych, dla instruktorów nauki jazdy, dla osób skierowanych przez policję,

U nas możesz płacić kartą płatniczą

U nas możesz płacić kartą płatniczą - prawo jazdy OSK Codex Kraków

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI