Z końcem ubiegłego roku ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu. Określa ono w jaki sposób i kiedy przeprowadza się badania kontrolne. W przypadku, gdy przy pierwszym pomiarze wynik będzie większy niż 0,00 mg/litr niezwłocznie przeprowadza się drugi pomiar, a po upływie 15 minut następny. Jeżeli przy pierwszym pomiarze wynik będzie większy lub równy 0,10 mg/litr, a przy drugim wskaże 0,00 mg/litr to niezwłocznie dokonuje się trzeciego pomiaru. Jeżeli wynik będzie 0,00 mg/litr uznaje się, że osoba nie jest w stanie wskazującym na użycie alkoholu. Rozporządzenie określa również szczegółowo zasady badania krwi.

Źródło:  Dz. U. 2018 poz. 2472

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. W załączniku 31 do niego zamieszczono podstawy programowe w branży transportu drogowego tj. dotyczące zawodu kierowca-mechanik oraz technik transportu drogowego. Opracowano kwalifikacje, cele i efekty kształcenia. Projekt przesłano do konsultacji społecznych i do zaopiniowania. Przepisy miałyby być stosowane od roku szkolnego 2019/2020 lub 2020/2021.

Źródło:  legislacja.rcl.gov.pl

Okazuje się że tak. Tylko trzy miesiące mieszkanka Łodzi cieszyła się ze zdobytych uprawnień. Jej egzamin został unieważniony bo jak okazało się egzaminator podczas egzaminu popełnił błąd polegający na...przeprowadzeniu go w zbyt krótkim czasie. Zamiast ustawowych 40 minut egzaminator skrócił czas trwania egzaminu do 24 minut. A tylko w przypadku wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych egzamin można skrócić do... 25 minut. Urząd Marszałkowski wydał decyzję o unieważnieniu egzaminu. Decyzja jeszcze nie jest ostateczna - zarówno egzaminatorowi jak i osobie zdającej przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Źródło: auto-świat

Prezydent podpisał 13 listopada ustawę umożliwiającą posiadaczom prawa jazdy lat. B poruszania się tzw. trójkołowcami. Nie potrzeba do tego żadnych kursów i egzaminów lecz jedynie prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat. Ustawa wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prawodrogowe.pl

SIEDZIBA OSK CODEX

adres:
Al. Jana Pawła II - os. II Pułku Lotniczego 47a Kraków

dojazd:
tramwajami: 4, 5, 10, 15, 79
autobusami: 129, 142, 178, 202, 212, 222, 232

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:
od 10.00 do 18.00

sobota:
od 9.00 do 13.00

 

NUMER KONTA OSK

ING BANK Śląski:

10 1050 1445 1000 0092 2751 5096

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

 

Poniżej konto tylko do wpłat za kurs kat AM, A1, A2, A 

ING BANK Śląski:

93 1050 1445 1000 0097 3147 2834

W przypadku chęci otrzymania faktury, w danych do przelewu proszę wpisać nr NIP

KLAUZULA INFORMACYJNA, POLITYKA PRYWATNOŚCI